140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Коледно математическо състезание

Коледно математическо състезание

Изх. № РУО1- 29062/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-28858/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXVI Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.

 

Състезанието ще се проведе на 08 декември 2018 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XI и XII клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

 

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 04 декември 2018 г.

 

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com.

 

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/