140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - VII КЛАС

На 21.06.2021 г. в 140. СУ "Иван Богоров" ще се проведе изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство за VII клас.
Изпитът започва в 9:00 часа и е с времетраене 5 астрономически часа. Учениците, разпределени в сградата на 140. СУ, трябва да се явят в училището не по-късно от 8:30 часа. Всеки седмокласник представя на квесторите на входа служебната бележка и документ за самоличност.
В деня на изпита от училището се осигурява работният лист с печат или глина (ако има ученици, които ще работят пластика). 
Седмокласниците избират да работят върху фигурална или декоративна композиция. Сами преценяват коя изпитна задача да изпълнят, според своите възможности и интереси и носят рисувателни материали по свой избор. Ако ученик е решил да работи по декоративна композиция, има право да използва собствени чертожни инструменти. За работата с глина са необходими инструменти за моделиране и подложка (пластмасова дъска за пластелин), която ще остане в училище заедно с изпитната пластика. Училището предоставя и съд за вода за всеки седмокласник.
Желаем на всички момичета и момчета
УСПЕХ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗПИТИ!