140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ГРАФИК ЗА ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Юнска поправителна сесия