140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

График за втора сесия СФО, определяне на срочна оценка, и приравнителни изпити 2020 г.

Графици по сесии 2020 г.