140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

График за поправителна сесия за ученици със слаби оценки в края на учебната 2018/2019 г. V и VI клас

 График за поправителна сесия за ученици със слаби оценки в края на учебната 2018/2019 г. V и VI клас