140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

График за поправителна сесия на учениците от 5 до 7 клас

График  за поправителна сесия на учениците от 5 до 7 клас