140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

График за олимпиади 2018/2019г.

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година   

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ  КРЪГ

ОБЛАСТЕН  КРЪГ

НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ

Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас

26.01.2019 г.

09:00 ч.

23.02.2019 г.

09:00 ч.

06.04.2019 г., 09:00 ч.

РУО - Ямбол

Български език и литература

до 16.12.2018 г.

03.02.2019 г.

31.03.-01.04.2019 г.

РУО - Бургас

Английски език

до 20.01.2019 г.

09.02.2019 г.  09:00 ч.

23.03.2019 г., 10:00 ч.

РУО – Хасково

Немски език

до 25.01.2019 г.

23.02.2019 г.

09.00 ч.

29.03.-31.03.2019 г.

РУО - Бургас

Руски език

до 13.01.2019 г.

09.02.2019 г.

09:00 ч.

09.03.2019 г., 09:00 ч.

РУО - Плевен

Испански език

до 25.01.2019 г.

16.02.2019 г.

09:00 ч.

30.03. 2019 г., 10:00 ч.

РУО - Благоевград

Френски език

до 25.01. 2019 г.

16.02.2019 г.

09:00 ч.

23.03.2019 г., 10:00 ч.

РУО - Плевен

Италиански език

до 25.01. 2019 г.

16.02.2019 г.

09:00 ч.

23.03.2019 г., 10:00 ч.

РУО - София-град

Математика

до 15.12.2018 г.

02.02.2019 г.

12.04.-15.04.2019 г.

РУО - София-град

Информатика

до 05.01.2019 г.

16.02.2019 г.

09:00 ч.

15.03.-17.03.2019 г.

РУО – Пазарджик

Информационни технологии

до 13.01.2019 г.

до 10.03.2019 г.

10.05.-12.05.2019 г.

РУО - Враца

Математическа лингвистика

до 13.01.2019 г.

15.02.2019 г.  14:00 ч.

05.04.-07.04.2019 г.

РУО - Хасково

Философия

до 02.02.2019 г.

09.02.2019 г.

09:00 ч.

29.03. -31.03.2019 г.

РУО – Варна

История и цивилизация

до 20.01.2019 г.

16.02.2019 г.

09:00 ч.

19.04.-21.04. 2019 г., 08:00 часа, гр. Копривщица, РУО – София-регион

Гражданско образование

до 19.02.2019 г.

до 25.02.2019 г.

19.04.-21.04.2019 г.

РУО - Габрово

География и икономика

до 20.01. 2019 г.

23.02.2019 г.  09:00 ч.

12.04.-14.04. 2019 г., 08:00 ч.,

РУО – Видин

Физика

до 14.01.2019 г.

включително

17.02.2019 г.

05.04.-07.04. 2019 г., 08:00 ч.,

РУО – Русе

Астрономия

до 15.01.2019 г. включително

23.02.2019 г.  14:00 ч.

19.04.-21.04.2019 г., 08:00 ч.,

РУО – Стара Загора

Химия и опазване на околната среда

до 20.01.2019 г.

10.02.2019 г.

09:00 ч.

16.03.-17.03.2019 г.

РУО - Ямбол

Биология и здравно образование

до 31.01.2019 г.

24.02.2019 г.

09:00 ч.

30.03.- 31.03.2019 г., 09:00 ч.,

РУО – Смолян

Техническо чертане

до 09.02.2019 г.

16.03.2019 г.

19.04.-21.04.2019 г.,  РУО – София-град