140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

График за оформяне на годишна оценка на ученици без оценки в края на учебната 2018/2019 г. V и VI клас

График за оформяне на годишна оценка на ученици без оценки в края на учебната 2018/2019 г. V и VI клас