140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

АПРИЛСКА СЕСИЯ ЗА СФО

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - АПРИЛ 2022