140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СФО ЮНИ-ЮЛИ

ВАЖНО!
ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ XII КЛАС С ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ - ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПОСЛЕДЕН КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ГРАФИКА ЗА СФО