140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Уважаеми родители, приложено свеждаме на вашето вниман график за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. и прилежащи части за 140. СУ "Иван Богоров", район "Връница"

140. СУ "Иван Богоров" обявява план-прием 2020-20201 г. в 4 паралелки - 88 ученици със следните избираеми учебни предмети (ИУЧ):

1. 1 час БЕЛ и 2 часа Хореография 

2. 1 час Математика и 2 часа Хореография 

3. 1 час Математика и 2 часа Изобразително изкуство

4. 1 час  БЕЛ и 2 часа Математика