140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Да си поговрим за БАК

????На 24 октомври 2022 г., учениците от 140. СУ "Иван Богоров" - иновативно - официална страница имаха удоволствието да слушат лекция, свързана с БАК!
????Благодарим, на Бчк София-град за проведеното обучение!
????Бедствия, аварии и катастрофи, никога да НЕ ни застигат!