140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

COVID-19

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Министерството на здравеопазването във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас - 140 СУ Иван Богоров | Обеля София

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Министерството на здравеопазването във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Министерството на здравеопазването във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА - 140 СУ Иван Богоров | Обеля София

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА