140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Материална база

140 СУ Иван Богоров София разполага с:

 • три компютърни кабинета;
 • консултативен кабинет за интегрирано обучение в мултикултурна среда;
 • мултимедиен кабинет;
 • актова зала;
 • три хореографски зали;
 • два физкултурни салона;
 • библиотека;
 • книжарница;
 • стол;
 • бюфет;
 • басейн.

В училището работят ресурсни учители, психолог и целодневно медицинско обслужване.