140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ЕКИПИ

РЪКОВОДСТВО НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“:

 • Мая Зафирова – директор;
 • Цеца Гергинова – заместник-директор учебна дейност, начален учител;
 • Мая Янакиева – заместник-директор учебна дейност; български език и литература;
 • Марио Гергинов – заместник-директор учебно-творческата дейност, хореограф;
 • Виолета Илиева – РНИКТ, информационни технологии;

ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:

 • Анита Стоянова;
 • Иван Димитров;

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ:

 • Валерий Михайлов – училищен психолог;
 • Десислава Николова – училищен психолог;
 • Татяна Тренева – педагогически съветник, социален работник;
 • Юркие Фейзи – логопед, ресурсен учител;
 • Цветомира Дачковска – логопед;
 • Людмила Митъркова – ресурсен учител;
 • Димитър Попов – ресурсен учител;
 • Тетяна Маргаритова – ресурсен учител;
 • Цветан Киринов – ресурсен учител;

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

 • Славка Василева – български език и литература;
 • Радостина Костова – български език и литература;
 • Анита-Десислава Андреева – български език и литература;
 • Ивана Русева – български език и литература;
 • Виолина Великова – български език и литература;

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

 • Константин Поборников – английски език;
 • Кремена Радоева – английски език;
 • Милена Цветанова – английски език;
 • Симо Хаджиев – английски език;
 • Тетяна Маргаритова – руски език;

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

 • Диана Ваклинова – математика, информационни технологии
 • – Математика
 • – Математика
 • – Математика
 • Христо Птухин – технологии и предприемачество и информационни технологии
 • Албена Панталеева-Кондева - информационни технологии

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

 • Сийка Величкова – философски цикъл;
 • Ани Банкова – история и цивилизации, география и икономика;
 • Иван Димитров - история и цивилизации, свят и личност;

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ:

 • – биология и здравно образование, човекът и природата;
 • – човекът и природата, химия и опазване на околната среда;
 • Диана Кралева – физика и астрономия;

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИЗКУСТВА:

 • Антонио Петров – изобразително изкуство;
 • Камелия Маркова – изобразително изкуство;
 • Елена Минцева – изобразително изкуство;
 • Гален Гатев – музика;
 • Радослав Тодоров – хореография;
 • Северина Кирова – хореография;
 • Веселин Маргаритов – хореография;
 •  – корепетиция;
 • Ивелин Иванов – корепетиция;
 • – корепетиция;
 • Георги Величков – корепетиция;

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

 • Костадин Джупанов – Физическо възпитание и спорт;
 • Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт;
 • Цветан Гелев – Физическо възпитание и спорт;

 НАЧАЛЕН ЕТАП

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 5 ГОДИШНИ:

 • Ирина Евгениева;
 • Гергана Тодорова;

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 6 ГОДИШНИ:

 • Мирослава Николова;

I КЛАС:

 • Нели Миланова – класен ръководител I „А“
 • Дочка Илиева – ЦДО I „А“
 • Невяна Божкова – класен ръководител I „Б“
 • Събинка Добрева – ЦДО I „Б“
 • Елена Петрова - класен ръководител I „В“
 • Ани Гешева – ЦДО I „В“

II КЛАС:

 • Ивелина Велева – класен ръководител II „А“
 • Ваня Данкива – ЦДО II „А“
 • Иванка Симеонова – класен ръководител II „Б“
 • Мария Панайотова – ЦДО II „Б“
 • Гергана Георгиева - класен ръководител II „В“
 • ЦДО II „В“

III КЛАС:

 • Елина Николова – класен ръководител III „А“
 • Красимира Ангелова – ЦДО III „А“
 • Анита Стоянова – класен ръководител III „Б“
 • Сийка Величкова – ЦДО III „Б“
 • Розалия Първанова - класен ръководител III „В“
 • Яница Николова – ЦДО III „В“

IV КЛАС:

 • Росица Методиева – класен ръководител IV „А“
 • Десислава Борисова – ЦДО IV „А“
 • Елица Пандурска – класен ръководител IV „Б“
 • Иванка Симеонова – ЦДО IV „Б“
 • Радослава Тодорова - класен ръководител IV „В“
 • Илиян Марков – ЦДО IV „В“

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С НОРМАТИВ ПО ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

 • Петя Динева;
 • Цветанка Стоянова