140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Екип

УЧИТЕЛИ 2017-2018 г.

 

Мая Зафирова – Директор; Обща педагогика; Образователен мениджмънт

Цеца Гергинова – Заместник-директор – УД Начален етап; Начална педагогика

Анджела Михайлова – Заместник-директор – УД Прогимназиален; Информатика и информационни технологии

Мая Янакиева – Заместник-директор – УД  Гимназиален етап; Български език и литература

Виолета Илиева – РНИКТ; Информационни технологии; Изобразително изкуство

Гергана Янакиева – училищен психолог

Михаела Виячева – училищен психолог

Татяна Тренева – педагогически съветник

Христина Соколова – главен учител; Български език и литература; Класен ръководител на 10б клас

Славка Василева – Български език и литература; Класен ръководител на 5а клас

Нели Попова – Български език и литература; Класен ръководител на 7а клас

Александрина Ангелова – Български език и литература; Класен ръководител на 5в клас

Ивана Русева – Български език и литература; Класен ръководител на 10а клас

Диана Ваклинова – Математика, Информационни технологии

Таня Янева – Математика; Класен ръководител на 11б клас

Радинка Велкова – Математика

Косена Божилова – Математика

Екатерина Мицева – Информатика и информационни технологии; Класен ръководител на 7б клас

Галин Пенев – Философски цикъл; Класен ръководител на 8а клас

Татяна Иванова – Английски език

Симо Хаджиев – Английски език

Светла Бътлър – Английски език; Класен ръководител на 6в клас

Ани Попова – Английски език – начална образователна степен

Теменужка Владимирова – Биология и здравно образование, Човекът и природата

Теодора Велева – Биология и здравно образование, Човекът и природата, Химия; Класен ръководител на 11а клас

Ани Банкова – География и Икономика, История и Цивилизация

Стефани Христова – География и Икономика; Класен ръководител на 6г клас

Калин Танев – История и Цивилизация; Класен ръководител на 6а клас

Светла Райнова – Физика и Астрономия, Химия и ООС

Диана Кралева – Физика и Астрономия, Информационни технологии; Класен ръководител на 9а клас

Антон Петров – Изобразително изкуство

Росица Методиева – Изобразително изкуство

Димитър Попов – Изобразително изкуство

Гален Гатев – Музика; Класен ръководител на 5б клас

Георги Величков – Музика, Корепетиция

Костадин Джупанов – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 7в клас

Радка Михайлова – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 9б клас

Цветан Гелев – Физическо възпитание и спорт; Класен ръководител на 12а клас

Христо Птухин – Технологии и предприемачество, Технологии, Информационни технологии; Класен ръководител на 6б клас

Анна Цанкова – Хореография

Йорданка Божилова – Хореография

Веселин Маргаритов – Хореография

Ради Калов – Корепетиция

Ивелин Иванов – Корепетиция

Лъчезар Антонов – Корепетиция

Ирина Евгениева – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г.

Гергана Тодорова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-5г.

Мирослава Николова – Начална и предучилищна педагогика; Ръководител на ПК-6г.

Елина Николова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1а клас

Елина Николова, Мирослава Николова – Учител ЦДО на 1а клас

Анита Стоянова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1б клас

Людмила Добрева – Учител ЦДО на 1б клас

Людмила Спасова – Начална педагогика, Класен ръководител на 1в клас

Людмила Спасова, Радослава Тодорова – Учител ЦДО на 1в клас

Райна Борисова – Начална педагогика, Класен ръководител на 2а клас

Десислава Борисова – Учител ЦДО на 2а клас

Елица Пандурска – Начална педагогика, Класен ръководител на 2б клас

Елица Пандурска, Иванка Симеонова – Учител ЦДО на 2б клас

Радослава Тодорова – Начална педагогика, Класен ръководител на 2в клас

Цветелина Енчева – Учител ЦДО на 2в клас

Нели Миланова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3а клас

Нели Миланова, Невяна Божкова – Учител ЦДО на 3 а клас

Невяна Божкова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3б клас

Росица Методиева – Учител ЦДО на 3б клас

Елена Петрова – Начална педагогика, Класен ръководител на 3в клас

Детелина Никифорова – Учител ЦДО на 3в клас; Руски език

Наталия Ботева – Начална педагогика, Класен ръководител на 4а клас

Наталия Ботева, Гергана Георгиева – Учител ЦДО на 4а клас

Иванка Симеонова – Начална педагогика, Класен ръководител на 4б клас

Тетяна Маргаритова – Учител ЦДО на 4б клас

Гергана Георгиева – Начална педагогика, Класен ръководител на 4в клас

Илинка Георгиева – Учител ЦДО на 4в клас

Виктория Димитрова – Учител ИФО

 

СПЕЦИАЛИСТИ

 

Юркие Фейзи – Логопед

Людмила Митъркова – Ресурсен учител

Димитър Попов – Ресурсен учител

Ивана Русева– Библиотекар