140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

БЮДЖЕТ

Прикачени документи

Бюджет 2012 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
Отчет на бюджета 2012 г. – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
Отчет на бюджета 2012 г. – ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ
Отчет на бюджета 2012 г. – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
Изпълнение на Бюджет 2013 г. – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
Изпълнение на Бюджет 2013 г. – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
Отчет на бюджета 2013 г. – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТА - 2014
Изпълнение към 31.01.2014
Изпълнение към 28.02.2014
Изпълнение към 31.03.2014
Изпълнение към 30.04.2014
Изпълнение към 31.05.2014
Изпълнение към 30.06.2014
Изпълнение към 31.07.2014
Изпълнение към 31.08.2014
Изпълнение към 30.09.2014
Изпълнение към 31.10.2014
Изпълнение към м. Януари 2015
Изпълнение към м. Февруари 2015
Изпълнение към м. Март 2015
Изпълнение към м. Април 2015
Изпълнение към м. Май 2015
Изпълнение към м. Юни 2015
Изпълнение към м. Юли 2015
Изпълнение към м. Август 2015
Изпълнение към м. Септември 2015
Изпълнение към м. Октомври 2015
Изпълнение към м. Ноември 2015
Изпълнение към м. Декември 2015
Изпълнение към м. Януари 2016 г.
Изпълнение към м. Февруари 2016 г.
Изпълнение към м. Март 2016 г.
Изпълнение към м. Април 2016 г.
Изпълнение към м. Май 2016 г.
Изпълнение към м. Юни 2016 г.
Изпълнение към м. Юли 2016 г.
Изпълнение към м. Август 2016 г.
Изпълнение към м. Септември 2016 г.
Изпълнение към м. Октомври 2016 г.
Изпълнение към м. Ноември 2016 г.
Изпълнение към м. Декември 2016 г.
Изпълнение към м. Януари 2017 г.
Изпълнение към м. Февруари 2017 г.
Изпълнение към м. Март 2017 г.
Изпълнение към м. Април 2017 г.
Изпълнение към м. Май 2017 г.
Изпълнение към м. Юни 2017 г.
Изпълнение към м. Юли 2017 г.
Изпълнение към м. Август 2017 г.
Изпълнение към м. Септември 2017 г.
Изпълнение към м. Октомври 2017 г.
Изпълнение към м. Ноември 2017 г.
Изпълнение към м. Декември 2017 г.
Изпълнение към първо тримесечие Януари, февруари и март 2018 г.
Изпълнение към второ тримесечие април, май и юни 2018 г.
Изпълнение към трето тримесечие юли, август и септември 2018 г.
Изпълнение на бюджета към м. Декември 2018 г.
Изпълнение на бюджета към м. Януари 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Февруари 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Март 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Април 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Май 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Юни 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Юли 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Август 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Септември 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Октомври 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Ноември 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Декември 2019 г.
Изпълнение на бюджета към м. Януари 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Февруари 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Март 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Април 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Май 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Юни 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Септември 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Октомври 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Ноември 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Декември 2020 г.
Годишен отчет 2020 г.
Изпълнение на бюджета към м. Януари 2021 г.