140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием след 8 клас

Прием след завършен 8 клас за учебната 2017/2018:

 

Профил „Изкуства“ – Хореография, с профилиращи предмети цикъл „Хореография“, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Музика.

 

Профил „Изкуства“ – Изобразително изкуство, с профилиращи предмети цикъл „Изобразително изкуство“, Информационни технологии, БЕЛ, Английски език. Балообразуващи предмети БЕЛ, История и цивилизация, Изобразително изкуство.

 

Приемът след завършено основно образование е по документи.