140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием в подготвителен клас

 

140У Иван Богоров София осигурява безплатно обучение в подготвителен клас на деца навършили 5 и 6 – годишна възраст.

  С

Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение:

Образец на заявление за ПК 5 годишни

 

Подготвителни групи 6-годишни деца на полудневно обучение:

Образец на заявление за ПК 6 годишни